KX-TDE 200 View larger

KX-TDE 200

New product

KX-TDE 200

ขนาด 128 สายนอก 256 สายใน

More details

More info

KX-TDE200 Panasonic 256 พอร์ต

ทั้งหมดที่คุณต้องการจากระบบเครือข่ายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจของคุณในยุค

ของการผนวกรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเหมาะสำหรับ ธุรกิจ บริษัท-โรงงานอุตสาหกรรม-ธนาคาร-สถานพยาบาล-หน่ายงานของรัฐ

โซลูชั่นที่ชาญฉลาด เพื่อสนองตอบความต้องการการสื่อสารในธุรกิจของคุณ

จุดเด่นของระบบ

อุปกรณ์เสริมการ์ด Voive-Over-IP Gateway โดยการด์นี้จะทำการแปลงสัญญาณเสียงเป็นรูปแบบ

IP packets โดยจะสามารถทำการเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายทางด้านข้อมูลของบริษัทคุณเข้ากับบริษัทสาขาต่างๆ

ได้โดยไม่ต้องมีการใช้สายเช่า (Leased lime) แยกต่างหากกันในแต่ละสาขาและ

ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้คุณทำการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ภายในของบริษัทคุณด้วยเครื่อง PC และ Internet

สร้างการติดต่อสื่อสารให้ง่ายขึ้น

เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลของพานาโซนิคได้ถูกออกแบบให้มีรูปทรงที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน

และมีประสิทธิภาพ อาทิ หน้าจอพร้อมไฟ Back-lit ขนาดใหญ่ 6 บรรทัด แสดงชื่อเครื่องได้สูงสุด 20 ตัวอักษร

ง่ายต่อการอ่าน ง่ายต่อการดูไฟ Message/Ringer, ปุ่ม Navigator สำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หน้าจอปรับมุมก้มเงยได้ 4 ระดับ เพื่อความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และช่องต่อพอร์ท USB ที่ช่วย

ให้การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง PC ง่ายยิ่งขึ้น ( แบบ Plug-n-Play)

การออกแบบที่พร้อมสำหรับการใช้งานในอนาคต

Hybrid IP PBX เป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้

โดยคุณสามารถอัฟเกรดระบบ เพื่อใช้งานร่วมกับ IP Phones IP Cameras และอุปกรณ์ใหม่ๆ

ที่กำลังมาสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้ได้

PC Console และ PC Phone

(ใช้ได้เฉพาะรุ่น KX-T7636 และ KX-T7633) PC PhonePC Phone ได้ผนวกรวมฐานข้อมูลจาก

Microsoft Outlook ของคุณในเครื่อง PC เข้าระบบโทรศัพท์เป็นระบบเดียวกันส่วน PC Console จะช่วย

ให้พนักงานรับสายสามารถจัดการกับสายที่เรียกเข้ามา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบที่ให้คุณค่าเพิ่มกับธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติด้านข้อความใหม่จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นถ้ามีปริมาณพนักงานไม่มากนัก

คุณสามารถรองรับการโทรได้โดยบริการ AutomatedAttendant และคุณยังสามารถอัฟเกรดไปเป็น

Unified Messaging โดยใช้เทคโนโลยี CTI ที่สามารถผนวกบริการ E-Mail, Fax,Voice Mail

เป็นการเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่สารแบบ Multi-Media คุณสามารถเลือกระบบให้ตรง

กับความต้องการของผู้เรียกสายเข้ามาที่แตกต่างกันได้ ถ้าผนวกรวมระบบเข้ากับระบบพานาโซนิค Voice Mail

คุณสามารถที่จะได้คุณสมบัติเพิ่มเติมที่สามารถได้รับจากพานาโซนิคเท่านั้น เช่น

Live Call Screening, Two-Way Recording และ Teo-Way Transfe เป็นต้น

ให้ผลิตผลและความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น

การใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจะช่วยให้ปรับปรุงการรองรับและทำให้มีคุณสมบัติเพิ่มเข้ามาอีก

พอร์ท USB แบบ Built-inจะทำให้สะดวกต่อการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลคีย

์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟท์แวร์ PC phone คุณสามารถรวมระบบโทรศัพท์กับฐานข้อมูล

เข้าด้วยกันเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนันสนุนให้คุณบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้เต็มที่ การเลือกบันทึกสายที่เรียกเข้า

หรือการบันทึกสายที่เรียกเข้าแบบอัตโนมัติระบบตอบรับอัตโนมัติแบบชาญฉลาด และการผนวกรวมเข้ากับไมโครซอฟท์

Outlook ได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้ได้ฟังก์ชั่นการทำงานพิเศษเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้ Telephony

มีความสามารถมากขึ้นในบริษัทของคุณผลิตผลได้ถูกการปรับปรุงโดยการประยุกต์ใช้งานซอฟท์แวร์ PC Console ซึ่งจะช่วย

ให้โอเปอเรเตอร์มีความสามารถในการตอบรับสายและโอนสาย อีกทั้งทำงานประจำอื่นๆ ที่เกื่ยวกับการรองรับสายที่เรียกเข้า

ได้อย่างสะดวก การทำงานแบบลากแล้ววางที่สังเกตได้ง่ายโดยให้เม้าส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์บ่งชี้อื่นๆ

การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโทรศัพท์

การเรียกใช้ผ่านเทคโนโลยี VoIP และเทคโนโลยี Networking

Hybrid IP-PBX สามารถรองรับดังเช่น หัวใจของการประหยัดค่าใช้จ่าย ง่ายต่อการใช้

งานระบบเครือข่ายระหว่างสำนันงาน นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้กับระบบ KX-TDA

เช่น สาย leased lines แบบ E&M QSIGและ Voice-over Internet Protocol (VoIP) เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในขณะที่ให้ความใว้วางใจได้ทั้งในเครีอข่าย ทั้งภาย ในและภายนอกบริษัทVoIP จะทำการบีบอัดข้อมูลเสียง

และแปลงเป็นรูปแบบ IP Packets แล้วส่ง Packets ผ่านเครือข่าย internet และ ทำการแปลงข้อมูลกลับสู่ข้อมูล

เสียงที่ปลายทาง นี่หมายความว่าการใช้เวลามากในการใช้โทรศัพท์จะไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และ

จะช่วยให้การส่งข้อมูลเสียงและข้อมูล Dataเป็นไปพร้อมกัน ระบบ KX-TDA Hybrid IP-PBX

ได้สนับสนุน QSIG protocol ช่วยให้คุณสามารถทำการเชื่อมต่อระบบ PBX ในสถานที่ต่างๆ หลายแห่ง

เพื่อสร้าง ระบบโทรศัพท์แบบเสมือนที่มีขนาดใหญ่ และมีประสิทธิภาพ ในทำนองเดียวกันจะให้คุณเรียกใช้ฟังก์ชั่น

การติดต่อสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นดังตัวอย่าง เช่น สำหรับลูกค้าที่ใช้ตู้ PBX แบบดั้งเดิมในสำนันงานขนาดใหญ่ QSIG

สามารถถูกใช้เพื่อใช้งานสาขาทั้งหมดการใช้แผนงานหมายเลขเครือข่ายโดยคุณสามารถกำหนดให้หมายเลขโทรศัพท์

ไปยังแต่ละเครื่องภายในสำนักงานสาขาหรือสำนักงานใหญ่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านการติดต่อสื่อสารได้