ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ระบบเครือข่ายนั้น เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลากหลายสาขา ซึ่งระบบ กล้องวงจรปิด CCTV เองก็เช่นกัน เพราะทุกวันนี้อุปกรณ์แทบทุกอย่างของ กล้องวงจรปิด CCTV นั้นรองรับการทำงานบนระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี พอพูดถึงระบบเครือข่ายนั้น จริงๆแล้ว มีมากมายหลายกลายแบบ แต่สิ่งที่ใกล้ตัวและเป็นพื้นฐานของระบบเครือข่ายนั้นก็คือ ระบบแลน LAN ซึ่งมีความเร็วตั้งแต่ 10/100/1000 Mb/seconds

ระบบเครือข่ายมีอะไรบ้าง

1.LAN แลน

แลน ( Local Area Networkหรือ LAN) หรือ ข่ายงานบริเวณระยะไกล เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันทั้งหมดโดยอาศัยสื่อกลาง มีการแบ่งแยกเครือข่ายออกเป็น 3 รูปแบบการเชื่อมโยงคือ การเชื่อมโยงภายในพื้นที่ระยะใกลหรือ แลน (LAN) การเชื่อมโยงเครือข่ายระดับเมืองหรือแมน (MAN) และการเชื่อมโยงระยะไกลหรือแวน (WAN) โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบแลน มี 3 รูปแบบ คือ

  1. Hight มีการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 10-100 GB/sจะเชื่อมต่อกันบนสายสัญญาณเส้นเดียวกัน โดยจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า T-Connector เป็นตัวแปลงสัญญาณข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และ Terminator ในการปิดหัวท้ายของสายในระบบเครือข่ายเพื่อดูดซับข้อมูลไม่ให้เกิดการสะท้อนกลับของสัญญาณ
  2. Low เป็นระบบที่มีเป็นการต่อแบบรวมศูนย์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต่อสายเข้าไปที่อุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch จะทำหน้าที่เปรียบศูนย์กลางที่ทำหน้าที่กระจายข้อมูล โดยข้อดีของการต่อในรูปแบบนี้คือ หากสายสัญญาณเกิดขาดในคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆจะสามารถใช้งานได้ปรกติ แต่หากศูนย์กลางคือ Hub หรือ Switch เกิดเสียจะทำให้ระบบทั้งระบบไม่สามารถทำงานได้ทั้งระบบ
  3. Rang เป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีเครื่อง Com หรือ device ในการปล่อย analog เพื่อตรวจสอบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใดต้องการส่งข้อมูลหรือไม่และระหว่างการส่งข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆที่ต้องการส่งข้อมูลจะต้องทำการรอให้ข้อมูลก่อนหน้านั้นถูกส่งให้สำเร็จเสียก่อน

ข้อดีของระบบแลน

  1. เนื่องจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในวง LAN เดียวกันสามารถใช้ทรัพยากรที่มีในวง LAN ร่วมกันได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ หรือสแกนเนอร์ เป็นต้น
  2. การขนย้ายข้อมูลทำได้ง่าย

ข้อเสียของระบบแลน

  1. ถ้าสายขาดจะไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้
  2. ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลระยะไกลมากๆได้

2.WLAN หรือ Wireless LAN เป็นเครือข่ายไร้สาย ซึ่งในระบบ CCTV ในบางพื้นที่ ที่การติดตั้ง ท่อสาย เป็นไปได้ยาก ก็จะใช้ หลักการของ Wireless ซึ่งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายนั้น จะส่งกันในย่านความถี่ GHz ซึ่งสูงกว่าการส่งของระบบวิทยุ FM

3.Lease Line หรือวงจรเช่า เป็นการเช่าระบบเครือข่ายซึ่งความเร็วหรือว่าความกว้างของช่องสัญญาณ หรือที่เรียกกันว่า Bandwidth นั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงราคากับผู้ให้บริการ การเช่าระบบเครือข่ายนั้นมักใช้ในกรณีที่พื้นที่ที่เราจะเครือข่ายอยู่ใกล้กับผู้ให้บริการ และ เป็นพื้นที่ที่ไม่คุ้มค่าการลงทุน หากจะวางเครือข่ายเอง

4.GPRS นั้นจัดเป็นเครือข่ายไร้สายแบบหนึ่ง ที่ใช้กับระบบโทรศัพท์ไร้สายในบ้านเรา ซึ่งในระบบ CCTV นั้น ใช้เพื่อการเรียกดูภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ